บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด
DBC GROUP CO., LTD.

เราคือกลุ่มบริษัทที่ให้บริการคำปรึกษา วางระบบ สอบทาน ฝึกอบรม ทดสอบ จัดหาระบบ รวมทั้งการบริหารความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ Personal Data Protection Act, 2562 (PDPA) แก่องค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ความร่วมมือของเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่า 50 ท่าน จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจิทัล (DDTI) และกลุ่มบริษัท DBC Group ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด (DBC) บริษัท พีดีพีเอ ไทยแลนด์ จำกัด และ บริษัท พีดีพีเอ แอน ดีพีโอ เซอร์วิส จำกัด ภายใต้การนำของดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจดิจิทัลมากกว่า 20 ปี โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการจาก องค์กร International Computer Driving License (ICDL)

ติดต่อ
Email : [email protected]
FB : PDPA Thailand
Line ID : @pdpathailand
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 029 0707

สอบถามบริการ
ด้านที่ปรึกษา PDPA (PDPA Consultant) : 081 6235918
ด้านการสอบทานและตรวจสอบ PDPA (PDPA Audit) : 081 6235918
ด้าน DPO Outsource Service : 081 6235918