ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับสมาชิกสมาคม

(Privacy Notice for Association Members) 

สมาคมผู้ตรวจสอบและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไทย