ฟรี! เสวนา เรื่อง “การทำงานร่วมกันของ DPO กับ PDPMS: ยกระดับ ความเป็นเลิศด้าน Privacy & Data Protection”

ฟรี! เสวนา เรื่อง “การทำงานร่วมกันของ DPO กับ PDPMS: ยกระดับ ความเป็นเลิศด้าน Privacy & Data Protection”
.
เสวนาแบบเรียนรู้รวบยอด PDPA กับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำเรื่อง PDPA ของประเทศไทย ตอบทุกข้อสงสัย ก้าวทันทุกเหตุการณ์และข้อกฎหมาย ลงมือปฏิบัติได้อย่างสอดคล้อง เปลี่ยนความเสี่ยงของผลกระทบทางกฎหมายและชื่อเสียงขององค์กรให้เป็นความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการทำงานเชิงรุกร่วมกันของ DPO (Data Protection Officer) กับระบบการจัดการด้านการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว (PDPMS)
.
พบกัน
📆 วันที่ 21 กันยายน 2566
⏰ เวลา 13.00 น. – 16.15 น.
📌 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม 1-2 ชั้น 6
📎 จำนวนจำกัด ไม่เกิน 3 ท่าน / บริษัท
.
สนใจสอบถามเพิ่มเติม
📞 คุณวราภรณ์ จตุพัฒนาพงศ์ เบอร์ 02-6171727 ต่อ 395
📞 คุณนัคมน ภู่ทอง เบอร์ 02-6171727 ต่อ 308
📞 คุณจรัสศรี บุญจันทร์ เบอร์ 02-6171727 ต่อ 303
.
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 20 กันยายน 2566 เท่านั้น
ลงทะเบียน https://app.masci.or.th/train?t=1870